Kategorie
Ogłoszenie

Zgłoszenie nieobecności 2022

Drodzy Rodzice !

przypominam, że:

JESTEŚCIE PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO PISEMNEGO ZGŁOSZENIA

CZASU PRZEWIDYWANEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA w ŻŁOBKU

ponieważ zgodnie z zapisem § 6 pkt 4 Umowy o świadczeniu usług w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli

opłata miesięczna jest pomniejszana o część proporcjonalną do ilości dni miesiąca w następujących przypadkach cyt. :

  • „w których żłobek nie świadczył usług, w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn uzasadnionych
    nadzwyczajnymi okolicznościami;
  • w których nieobecność dziecka w żłobku była spowodowana pobytem w szpitalu lub zaleceniem lekarza i trwała nieprzerwanie nie krócej
    niż 22 dni robocze. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pisemnie zgłosić dyrektorowi żłobka czas przewidywanej nieobecności
    dziecka
    w żłobku.”

Zgłoszenia możecie Państwo dokonać korzystając np. z formularza dostępnego
u opiekunów grup lub na stronie : www.zlobek-integracyjny.pl – zakładka: „Dokumenty”.

Z wyrazami szacunku
Agata Maciurzyńska
Dyrektor Miejskiego Żłobka Integracyjnego
w Stalowej Woli

Kategorie
Galeria

Piknik na zakończenie roku

Kategorie
Galeria

Powitanie lata

Kategorie
Galeria

Pierwsza pomoc

Kategorie
Galeria

Wizyta straży pożarnej

Kategorie
Galeria

Bal z okazji dnia dziecka

Kategorie
Galeria

Dzień dziecka

Kategorie
Galeria

Dzień Mamy i Taty

Kategorie
Galeria

Mali patrioci, 1 Maj

Kategorie
Galeria

Warsztaty wielkanocne