Kategorie
Ogłoszenie

Zgłoszenie nieobecności 2022

Drodzy Rodzice !

przypominam, że:

JESTEŚCIE PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO PISEMNEGO ZGŁOSZENIA

CZASU PRZEWIDYWANEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA w ŻŁOBKU

ponieważ zgodnie z zapisem § 6 pkt 4 Umowy o świadczeniu usług w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli

opłata miesięczna jest pomniejszana o część proporcjonalną do ilości dni miesiąca w następujących przypadkach cyt. :

  • „w których żłobek nie świadczył usług, w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn uzasadnionych
    nadzwyczajnymi okolicznościami;
  • w których nieobecność dziecka w żłobku była spowodowana pobytem w szpitalu lub zaleceniem lekarza i trwała nieprzerwanie nie krócej
    niż 22 dni robocze. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pisemnie zgłosić dyrektorowi żłobka czas przewidywanej nieobecności
    dziecka
    w żłobku.”

Zgłoszenia możecie Państwo dokonać korzystając np. z formularza dostępnego
u opiekunów grup lub na stronie : www.zlobek-integracyjny.pl – zakładka: „Dokumenty”.

Z wyrazami szacunku
Agata Maciurzyńska
Dyrektor Miejskiego Żłobka Integracyjnego
w Stalowej Woli

Kategorie
Ogłoszenie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2022
Dyrektora Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli
z dnia 18 lutego 2022 r.

Lp.Data postępoania rekrutacyjnegoTreść postępowania rekrutacyjnego
1.do 14.03.2022 r.Składanie deklaracji kontynuacji.
2.W systemie całorocznymLogowanie się rodziców/prawnych opiekunów w systemie elektronicznego naboru do żłobka.
3.W systemie całorocznymOsobiste potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli zapisania dziecka do żłobka tj. wydrukowanie z systemu i złożenie w wybranej placówce wniosku o przyjęcie kandydata do żłobka celem jego akceptacji.
4.od 04.05.2022 r. do 09.05.2022 r.Powołanie oraz obrady Komisji Rekrutacyjnej.
5.10.05.2022 r. od godz.: 12:00.Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka na tablicy ogłoszeń umieszczonej w żłobku.
6.12.05 - 19.05.2022 r. w godzinach od godz.: 12:00 do 16:00Zgłaszanie się do dyrektora żłobka rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w celu podpisania umowy o korzystaniu z usług żłobka.
7.20.05.2022 r. godz.: 12:00.Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w żłobku - listy dzieci przyjętych do żłobka.
Kategorie
Galeria

Piknik na zakończenie roku

Kategorie
Galeria

Powitanie lata

Kategorie
Galeria

Pierwsza pomoc

Kategorie
Galeria

Wizyta straży pożarnej

Kategorie
Galeria

Bal z okazji dnia dziecka

Kategorie
Galeria

Dzień dziecka

Kategorie
Galeria

Dzień Mamy i Taty

Kategorie
Galeria

Mali patrioci, 1 Maj