Dotacja celowa na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi

maluch-plus2021

Gmina Stalowa Wola informuje o uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację „Zadania własnego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, to jest zapewnienia funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” miejsc opieki”

Nazwa zadania: „Zadanie własne z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, to jest zapewnienia funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” miejsc opieki”

Nazwa Programu/Dotacji: Dotacja celowa

Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 102 600,00 zł
Całkowita wartość: 1 549 564,55 zł
Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zakres zadania: Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie funkcjonowania utworzonych w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 95 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli, przy ul. Poniatowskiego 55a.

 

Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. nr 8
tel. (015) 643 35 82
www.stalowawola.pl