Odpłatności – informacja

odplatnosc

Drodzy Rodzice !
przypominam, że
zgodnie z zapisami uchwały nr LIII/653/2022 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich w Stalowej Woli ,
maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z ponoszenia tych opłat
od 01 WRZEŚNIA 2022 r.

  1. STAWKA ŻYWIENIOWA wynosi: 9 zł
  2. OPŁATA za POBYT DZIECKA wynosi:
  • na pierwsze dziecko 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 361 zł
  • na drugie dziecko w tej samej placówce 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 271 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01 stycznia 2022 r. wynosi 3.010,00 zł brutto.

Z wyrazami szacunku
Agata Maciurzyńska
Dyrektor Miejskiego Żłobka Integracyjnego
w Stalowej Woli