Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące COVID-19. Druk oświadczenia do pobrania jako plik PDF.