Programu MALUCH+ 2021

maluch-plus2021-wersja1

Gmina Stalowa Wola informuje o uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu MALUCH+ 2021 dla zadania pod nazwą „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli,
ul. Poniatowskiego 55a, 37-450 Stalowa Wola – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 95 miejsc opieki”

Nazwa zadania: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55a, 37-450 Stalowa Wola – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 95 miejsc opieki”

Nazwa Programu: Program MALUCH+ 2021

Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 91 200,00 zł
Całkowita wartość: 1 549 564,55 zł
Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zakres zadania: Zapewnienie funkcjonowania utworzonych w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 95 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli, przy ul. Poniatowskiego 55a.

Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. Nr 34
tel. (015) 643 35 82
www.stalowawola.pl