WAŻNE !!!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

Ze względu na COVID – 19 i zamknięcie żłobka, przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych zostało chwilowo wstrzymane.

Informujemy, że od dnia 21.04.2020 r. przyjmowanie wniosków zostanie wznowione na następujących zasadach:

1. Wnioski będą przyjmowane w budynku żłobka w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00 przez pracownika żłobka.

2. Wnioski wypełnione za pośrednictwem strony internetowej należy wydrukować, podpisać i wypełnione przynieść do żłobka.

3. Ze względu na wyjątkową sytuację, wniosek zostanie opatrzony datą i godziną wpływu, zarejestrowany w rejestrze wniosków (bez podpisu osoby składającej) i zatwierdzony w systemie.

4. Osoby składające wniosek wraz z pozostałymi dokumentami ( pierwsza strona pit do wglądu, orzeczenie o niepełnosprawności, itp.) powinny posiadać własny długopis, zaopatrzyć się w rękawiczki ochronne i zachować wszelki środki ostrożności przy składaniu wniosku.

5. Dokumenty należy uzupełnić najpóźniej do 15 maja 2020 r. Wnioski bez wymaganych załączników, będą akceptowane w systemie ale nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

6. Osoby pozostające w kwarantannie lub nie mogące osobiście złożyć wniosku z innych ważnych przyczyn, mogą przesłać skan dokumentów na pocztę żłobka: zlobek.integracyjny@stalowawola.pl

W związku z tym prosimy o przesyłanie skanów dokumentów w dniach i godzinach wyznaczonych na ich przyjmowanie, ponieważ data i godzina wpływu będą miały znaczenie przy akceptacji wniosku w systemie. Dokumenty przesłane po wyznaczonych godzinach będą akceptowane następnego dnia.