Kategorie
Ogłoszenie

Zgłoszenie nieobecności 2022

Drodzy Rodzice !

przypominam, że:

JESTEŚCIE PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO PISEMNEGO ZGŁOSZENIA

CZASU PRZEWIDYWANEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA w ŻŁOBKU

ponieważ zgodnie z zapisem § 6 pkt 4 Umowy o świadczeniu usług w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli

opłata miesięczna jest pomniejszana o część proporcjonalną do ilości dni miesiąca w następujących przypadkach cyt. :

  • „w których żłobek nie świadczył usług, w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn uzasadnionych
    nadzwyczajnymi okolicznościami;
  • w których nieobecność dziecka w żłobku była spowodowana pobytem w szpitalu lub zaleceniem lekarza i trwała nieprzerwanie nie krócej
    niż 22 dni robocze. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pisemnie zgłosić dyrektorowi żłobka czas przewidywanej nieobecności
    dziecka
    w żłobku.”

Zgłoszenia możecie Państwo dokonać korzystając np. z formularza dostępnego
u opiekunów grup lub na stronie : www.zlobek-integracyjny.pl – zakładka: „Dokumenty”.

Z wyrazami szacunku
Agata Maciurzyńska
Dyrektor Miejskiego Żłobka Integracyjnego
w Stalowej Woli

Kategorie
Ogłoszenie

Dotacja celowa na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi

Gmina Stalowa Wola informuje o uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację „Zadania własnego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, to jest zapewnienia funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” miejsc opieki”

Nazwa zadania: „Zadanie własne z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, to jest zapewnienia funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” miejsc opieki”

Nazwa Programu/Dotacji: Dotacja celowa

Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 102 600,00 zł
Całkowita wartość: 1 549 564,55 zł
Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zakres zadania: Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie funkcjonowania utworzonych w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 95 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli, przy ul. Poniatowskiego 55a.

 

Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. nr 8
tel. (015) 643 35 82
www.stalowawola.pl

Kategorie
Ogłoszenie

Programu MALUCH+ 2021

Gmina Stalowa Wola informuje o uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu MALUCH+ 2021 dla zadania pod nazwą „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli,
ul. Poniatowskiego 55a, 37-450 Stalowa Wola – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 95 miejsc opieki”

Nazwa zadania: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55a, 37-450 Stalowa Wola – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 95 miejsc opieki”

Nazwa Programu: Program MALUCH+ 2021

Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 91 200,00 zł
Całkowita wartość: 1 549 564,55 zł
Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zakres zadania: Zapewnienie funkcjonowania utworzonych w ramach Programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 95 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli, przy ul. Poniatowskiego 55a.

Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. Nr 34
tel. (015) 643 35 82
www.stalowawola.pl

Kategorie
Ogłoszenie

Zmiana Inspektora IODO

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli pełni: Mariusz Marć z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Zuzmak i Partnerzy z siedzibą w Rzeszowie.

Kontakt:
tel.:  537-752-31
e-mail: iod@zuzmak@com