16 czerwca w naszym żłobku odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych u dzieci. Część naszych opiekunek miała okazję doskonalić swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy tak by umieć szybko zareagować w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia dzieci.