POZNAJMY SIĘ!

Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli to przyjazne i nowoczesne miejsce. Jego działalność ukierunkowana jest na potrzeby  oraz wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 5 miesiécy do 3 lat ze szczególnym poszanowaniem ich indywidualności.

Organizując pokoje dzieci, pamiętaliśmy, aby były one bezpieczne, dostępne i przyjazne. Barwy ścian i sufitów zostały odpowiednio dostosowane. Sale wyposażono w ergonomiczne mebelki, różnorodne certyfikowane zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Tworzą one pewną tajemniczość, jak też stymulują i zachęcają dziecko do nabywania oraz doskonalenia umiejętności lokomocyjnych i manipulacyjnych.

Na terenie żłobka znajduje się również:

  • gabinet psychologa i logopedy
  • pokój pielęgniarki
  • kuchnia - nowoczesna, gwarantująca przygotowanie zdrowych i dostosowanych do potrzeb dzieci ekologicznych posiłków 
  • szatnia
  • plac zabaw
  • sala rekreacyjno–sportowa - z możliwością podziału na sale: widowiskową i  zabaw oraz rytmiki i zajęć gimnastycznych
 
Dzieci bawiące się na świetlicy żłobka
Rodzice wspólnie z dziećmi malujący pisanki

Żłobek promuje zdrowy i bezpieczny styl życia w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno – kulturowym. Pomagamy dzieciom w budowaniu własnego systemu wartości, uczymy samodzielności oraz zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających rozwijać się twórczo.

Placówka włącza do współpracy Rodziców, którzy jako  partnerzy uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach oraz uroczystościach żłobkowych. Pragniemy ujednolicać oddziaływania wychowawcze z rodzicami, aby jak najefektywniej  wspierać dziecko w jego indywidualnym rozwoju.

Żłobek Miejski w Stalowej Woli spełnia wszystkie kryteria wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Specjalnie dla Twojego malucha:

Maluch bawiący się na placu zabaw