O nas

  • O nas

Miejski Żłobek Integracyjny

to przyjazne i nowoczesne miejsce. Jego działalność ukierunkowana jest na potrzeby  oraz wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat ze szczególnym poszanowaniem ich indywidualności.

Organizując pokoje dzieci, pamiętaliśmy, aby były one bezpieczne, dostępne i przyjazne. Barwy ścian i sufitów zostały odpowiednio dostosowane. Sale wyposażono w ergonomiczne mebelki, różnorodne certyfikowane zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Tworzą one pewną tajemniczość, jak też stymulują i zachęcają dziecko do nabywania oraz doskonalenia umiejętności lokomocyjnych i manipulacyjnych.

Na terenie żłobka znajduje się również:

  • gabinet psychologa i logopedy
  • pokój pielęgniarki
  • kuchnia – nowoczesna, gwarantująca przygotowanie zdrowych i dostosowanych do potrzeb dzieci ekologicznych posiłków
  • szatnia
  • plac zabaw
  • sala rekreacyjno–sportowa – z możliwością podziału na sale: widowiskową i  zabaw oraz rytmiki i zajęć gimnastycznych

Promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia

w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno – kulturowym. Pomagamy dzieciom w budowaniu własnego systemu wartości, uczymy samodzielności oraz zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających rozwijać się twórczo.

Placówka włącza do współpracy Rodziców, którzy jako  partnerzy uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach oraz uroczystościach żłobkowych.

Pragniemy ujednolicać oddziaływania wychowawcze z rodzicami, aby jak najefektywniej  wspierać dziecko w jego indywidualnym rozwoju. Żłobek Miejski w Stalowej Woli spełnia wszystkie kryteria wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Specjalnie dla Twojego malucha:

Zróżnicowane grupy wiekowe

Miejski Żłobek Integracyjny jest miejscem przeznaczonym dla 65 dzieci, w tym także dla dzieci niepełnosprawnych. Otworzyliśmy trzy oddziały wiekowe. Zapraszamy do zapoznania się z planem dnia poszczególnych grup.

I „SŁONECZKA”

Aktualnie 15 dzieci w przedziale wiekowym od 5 miesiący do 1 roku życia.

II „MISIE”

W tym momencie 25 dzieci w przedziale wiekowym od 1 roku do 2 lat.

III „JEŻYKI”

Obecnie 25 dzieci w przedziale wiekowym od 2 lat do 3 lat.

IV „BIEDRONKI”

Obecnie 25 dzieci w przedziale wiekowym od 3 lat do 5 lat.